In 2005 is in Heerenveen de Willem van Althuis Stichting opgericht. De stichting wil het oeuvre van de Heerenveense kunstschilder Willem van Althuis (1926 - 2005) traceren, inventariseren, verzamelen, conserveren en toegankelijk maken door middel van tentoonstelingen, publicaties en reproducties.

Deze website zien wij als een belangrijk hulpmiddel om onze doelstellingen te bereiken. Wij hopen dat de site op termijn zal uitgroeien tot een volledig informatiecentrum en tot een interactieve ontmoetingsplaats voor alle bezitters, bewonderaars en geïnteresseerden.

De stichting heeft na zijn dood een groot deel van het oeuvre in kaart gebracht. Deze inventarisatie zal de komende tijd nog worden voortgezet omdat nog niet alle werken getraceerd konden worden. Het bestuur roept (niet bij het bestuur bekende) eigenaren op zich via onderstaand emailadres aan te melden. 

Het bestuur werkt momenteel aan het realiseren van een monografie over het leven en werk van de schilder (zie elders op deze website).

De stichting verricht alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • het aanleggen van een collectie kunstwerken, documentatie en andere met de schilder verband houdende voorwerpen, die zowel eigendom van de stichting kunnen zijn als aan haar in bruikleen gegeven; 
  • het opsporen en beschrijven van alle zaken zoals hiervoor genoemd, ook van zaken welke niet tot de collectie van de stichting behoren; 
  • het conserveren van alle bij de stichting in beheer zijnde kunstwerken; 
  • het organiseren van tentoonstellingen en het in bruikleen geven van werken. 
  • het uitgeven van geschriften en andere publicaties; - het werven van donateurs; 
  • het aangaan van samenwerkingsvormen met personen, organisaties en instellingen, waardoor de doeleinden van de stichting worden gediend; alle andere handelingen welke volgens het bestuur tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Willem van Althuis Stichting tracht op deze wijze het werk van Willem van Althuis naar wie de stichting is genoemd te conserveren en levend te houden. De stichting is onder nummer 01109441 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland. Tevens is de stichting aangesloten bij Pictoright, visuele auteursrechten nederland. Klik hier voor meer informatie. 

 


Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

Vacature (voorzitter)
Telefoon: . 

Tjeerd van Althuis (secretaris)
Telefoon: 0512 523695.

Leo Jan van Althuis (penningmeester)
Telefoon: 0513 651209.

Mr Rosa Derks-Bazuijnen (voorzitter a.i.)
Telefoon: 0513 435548.

U kunt ook via het emailadres van de Stichting Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact leggen met de bestuursleden.